Hash Guard by Sixkillers

Tento program slouží k sledování změn vybraných souborů na harddisku. Aplikace vytvoří kontrolní součet daného souboru pomocí vybraného hashovacího algoritmu (MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384 a SHA-512). Tento součet je pak porovnáván a při zjištění změny nebo odstranění souboru program na to upozorní. Kontrolu lze spustit ručně nebo automaticky při startu programu a Windows. Pokud je zvolena kontrola při startu Windows tak se zobrazují pouze případné nalezené chyby. Databázi je možné samozřejmě aktualizovat pro uložení provedených změn v souborech.

Případné připomínky mi můžete napsat na email uvedený v programu v položce "O programu".

Hash Guard vyžaduje pro správný chod nainstalované prostředí .NET FRAMEWORK 2.0

Download Hash Guard 1.0.

16.2. 2007 vydána verze 1.0